Publikacje


Elżbieta Modzelewska-Wąchal jest autorką licznych publikacji dotyczących prawnych aspektów prawa konkurencji: zarówno prawa antymonopolowego, jak i prawa o pomocy publicznej.

  • Wydawnictwo Verlag Dashofer, 2006-2008 (współautor) - "Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Unii Europejskiej"
  • r2003-2008 (współautor) - "Skuteczne zarządzanie spółdzielnią mieszkaniową" Wydawnictwo Verlag Dashofer
  • Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2003, - "Pomoc publiczna dla przedsiębiorców. Komentarz"
  • Twigger, Warszawa 2002, - "Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz"
  • Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 2001 (współautorka), - "Pomoc publiczna dla przedsiębiorców. Przepisy i komentarz"
  • PK-G "Univers", Zielona Góra 2000, - "Warunki umów o dostawę wody i odprowadzenie ścieków"
  • Wydawnictwo Verlag Dashofer 1997-2003 (współautor), - "Spółka akcyjna praktyce"
  • Kluwer Academic Publishers, Boston/Dordrecht/London, 1997, - "Appropriate rules of competition during transformation: the case of Poland" w pracy zbiorowej: "Rules of Competition and East-West Integration",
  • TNOiK Zielona Góra 1989, - "Praktyki monopolistyczne w obrocie towarowym w orzecznictwie antymonopolowym" w pracy zbiorowej "Zasady ustalania oraz kontroli cen w świetle prawa, praktyki i orzecznictwa"
  • Rzeczpospolita, 11.02.1998 - "Znaczne pakiety akcji"