Sprawy z zakresu pomocy publicznej


Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów Kancelaria świadczy usługi doradztwa prawnego w zakresie pomocy publicznej zarówno na rzecz beneficjentów (przedsiębiorców), jak i donatorów (podmiotów z sektora publicznego, przedsiębiorców i innych). Zapewniamy obsługę podmiotów planujących skorzystanie ze wsparcia, w tym m. in. w zakresie prowadzonej przez nich działalności w specjalnych strefach ekonomicznych. Bazując na bogatym doświadczeniu w tej dziedzinie Kancelaria oferuje:

  • identyfikację, czy dany środek jest pomocą publiczną czy wsparciem, w tym w odniesieniu do programów współfinansowanych ze środków unijnych
  • doradztwo w sprawach ubiegania się o pomoc publiczną
  • reprezentowanie w sprawach pomocy publicznej zarówno przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jak i Komisją Europejską
  • sporządzanie opinii i ekspertyz dotyczących pomocy publicznej
  • pomoc w realizacji obowiązków sprawozdawczych
  • prowadzenie szkoleń w zakresie prawa pomocy publicznej