Filozofia pracy


Prowadzenie biznesu w polskiej rzeczywistości prawnej wiąże się z wieloma ryzykami, które można – i trzeba – eliminować lub ograniczać poprzez stworzenie przedsiębiorstwu bezpieczeństwa prawnego.

Kancelaria „Centrum Prawa Konkurencji”, wykorzystując wieloletnie doświadczenie jej założycielki w stosowaniu prawa, w tym prawie dwudziestopięcioletnie doświadczenie w stosowaniu prawa konkurencji, stawia sobie za cel:

  1. stworzenie klientom bezpieczeństwa prawnego poprzez pomoc w unikaniu zagrożeń wynikających z nieznajomości lub niewłaściwego stosowania prawa, poprzez kompleksowe doradztwo prawne na etapie tworzenia projektów działań gospodarczych,
  2. zapewnienie profesjonalnej pomocy prawnej w celu zminimalizowania negatywnych skutków wprowadzenia w życie ryzykownych, z punktu widzenia prawnego, projektów działań gospodarczych i strategii rynkowych, w tym ochrony naszych klientów przed karami finansowymi,
  3. zapewnianie przedsiębiorcom kompleksowej obsługi prawnej w zakresie polskiego i unijnego prawa antymonopolowego i dziedzin powiązanych.

Aby osiągnąć te cele, rozwiązujemy problemy naszych klientów w sposób indywidualny, dostosowując się do ich potrzeb, unikając rutynowych ekspertyz, porad i obsługi.

We wszystkich sprawach kładziemy nacisk na rzetelność i profesjonalizm.