Sprawy konsumenckie


W ostatnich latach konsekwentnie realizowana jest koncepcja rozszerzania gwarancji ochrony prawnych interesów konsumentów. Następuje systematyczny rozwój prawa konsumenckiego. Dla przedsiębiorców i konsumentów odnalezienie się w gąszczu przepisów może stanowić duże wyzwanie, w szczególności ze względu na rozproszenie przepisów w różnych aktach prawnych oraz ich zmienność w czasie. Równocześnie przestrzeganie przepisów prawa konsumenckiego jest gwarancją uniknięcia dotkliwych konsekwencji, w tym kar pieniężnych.

Kancelaria, wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców i konsumentów, oferuje kompleksową obsługę prawną z zakresu prawa konsumenckiego, a w szczególności:

  • reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym, dotyczących praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów
  • reprezentowanie przedsiębiorców i konsumentów w postępowaniach przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawach o uznanie wzorca umownego za niedozwolony (klauzule abuzywne)
  • przeprowadzanie u przedsiębiorców audytów (analiz) procedur wewnętrznych i metod prowadzenia działalności pod kątem zgodności z przepisami prawa konsumenckiego
  • pomoc w formułowaniu regulaminów sprzedaży konsumenckiej oraz wzorów umów oraz i ich audyt pod kątem zgodności z prawem konsumenckim, ze szczególnym uwzględnieniem Rejestru Klauzul Niedozwolonych
  • reprezentowanie przedsiębiorców w sporach z tzw. „stowarzyszeniami prokonsumenckimi”
  • analizę umów konsumenckich,, w tym umów deweloperskich pod kątem zgodności z prawem konsumenckim, w tym z przepisami „ustawy deweloperskiej”
  • sporządzanie analiz, ekspertyz oraz opinii
  • prowadzenie szkoleń wewnętrznych dla przedsiębiorców pod kątem przestrzegania prawa konsumenckiego