Sprawy antymonopolowe


Ze względu na coraz większą intensywność działań Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz grożące sankcje administracyjne i karne, zarówno nakładanych na przedsiębiorców, jak i osoby zarządzające, prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa antymonopolowego traktowane jest przez przedsiębiorców jako jedne z priorytetów.

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w stosowaniu przepisów prawa antymonopolowego, bazujące na 28-letniej praktyce r. pr. Elżbiety Modzelewskiej-Wąchal, jak i wieloletniej praktyce pozostałych pracowników Kancelarii. Dzięki temu, Kancelaria jest w stanie skutecznie wspierać klientów, w szczególności poprzez:

 • prowadzenie spraw na tle polskiego i wspólnotowego prawa konkurencji (anti-trust)
 • sporządzanie audytu przestrzegania przez przedsiebiorców prawa konkurencji i identyfikację ryzyk w działalności gospodarczej wynikających z prawa antymonopolowego
 • reprezentowanie w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sądem Apelacyjnym i Sądem Najwyższym, oraz Komisją Europejską,
 • doradztwo przy formułowaniu i negocjowaniu umów na tle prawa antymonopolowego, w tym dotyczących tworzenia sieci dystrybucyjnych, franchisingowych, oraz pomoc w negocjacjach umów,
 • doradztwo dotyczące strategii rynkowej, w tym w sprawach cen, polityki rabatowej programów lojalnościowych,
 • doradztwo w zakresie identyfikowania pozycji rynkowej (pozycji dominującej),
 • doradztwo w sprawach formułowania kodeksu dobrych praktyk,
 • sporządzanie analiz, ekspertyz oraz opinii,
 • reprezentowanie przedsiębiorców w sprawach odszkodowań z tytułu stosowanych praktyk monopolistycznych,
 • bieżący Serwis Antymonopolowy – usługa stałego doradztwa w zakresie prawa antymonopolowego,
 • opracowywanie Compliance dedykowane przedsiębiorcy, zwiększające jego bezpieczeństwo prawne w prowadzonej działalności, obejmujące zarówno zagadnienia merytoryczne, jak i proceduralno-kontrolne,
 • prowadzenie wewnętrznych i zewnętrznych szkoleń z tematyki prawa konkurencji