Więcej...


Bieżąca działalność gospodarcza każdego przedsiębiorcy wymaga podejmowania szeregu decyzji, mających często kluczowe znaczenie dla kondycji przedsiębiorstwa. Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, wspierając ich w prowadzonej działalności gospodarczej.

Świadcząc kompleksową obsługę prawną, Kancelaria ma bogate doświadczenie w pomocy prawnej zarówno przedsiębiorców, jak i instytutów badawczych oraz jednostek naukowych. Kancelaria oferuje m.in.:

  • przygotowywanie i opiniowanie projektów umów handlowych (cywilnoprawnych)
  • udział w negocjacjach handlowych związanych z działalnością gospodarczą przedsiębiorców
  • reprezentowanie przedsiębiorców w sprawach gospodarczych przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym
  • opiniowanie aktów wewnętrznych przedsiębiorców, w tym aktów dotyczących spraw pracowniczych, pod kątem zgodności z odpowiednimi przepisami prawa wraz z rekomendacją optymalnych rozwiązań
  • przygotowywanie i opiniowanie dokumentacji pracowniczej, m.in. umów o pracę, wypowiedzeń, czy regulaminów pracy i wynagradzania
  • reprezentowanie klientów w procesach negocjacyjnych oraz w postępowaniach sądowych z zakresu spraw pracowniczych
  • sporządzanie opinii prawnych i analiz z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
  • pomoc w odzyskaniu długów od nierzetelnych kontrahentów, w tym prowadzenie postępowań egzekucyjnych
  • reprezentowanie przedsiębiorców w sprawach przed organami administracji publicznej