Elżbieta Modzelewska-Wąchal


Radca prawny. Prawem konkurencji zajmuje się nieprzerwanie od 1987 r., od 1990 r. w Urzędzie Antymonopolowym (obecnie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów), początkowo jako dyrektor Departamentu Orzecznictwa, od lutego 1996 r. do końca 2001 r. jako wiceprezes Urzędu odpowiedzialna na zagadnienia konkurencji, w tym pomocy publicznej. W okresie od 1998 r. do końca 2001 r. była członkiem Zespołu Negocjacyjnego o Członkostwo Polski w Unii Europejskiej, odpowiedzialna za obszary negocjacyjne „Polityka konkurencji” (obejmujący anti-trust i pomoc publiczną) oraz „Ochrona konsumentów i zdrowie”. Wykładowca na uczelniach wyższych. Jest współautorką ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 2000 i autorką licznych publikacji z dziedziny prawa konkurencji i prawa konsumenckiego. Jest laureatką lub rekomendowanym prawnikiem w wielu polskich i zagranicznych rankingach prawników i kancelarii prawnych, w tym organizowanych przez „Rzeczpospolitą” i „Forbs”.

Zakres specjalizacji Elżbiety Modzelewskiej-Wąchal obejmuje w szczególności:

pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa konkurencji, w tym anti-trust, M&A, nieuczciwą konkurencję,
sprawy dotyczące pomocy publicznej,
sprawy „konsumenckie”,
doradztwo w sprawach pomocy publicznej,
pomoc prawną z zakresu zamówień publicznych, prawo własności intelektualnej, rynków regulowanych, prawa gospodarczego.

Doradza ona wielu wiodącym na rynku przedsiębiorcom różnych branż, od przemysłu paliwowego, poprzez rynek usług pocztowych, transport kolejowy, przemysł chemiczny i farmaceutyczny, przemysł spożywczy, media, wydawnictwa, kolportaż, wielkie sieci handlowe, do przemysłu materiałów budowanych. Świadczy pomoc prawną jednostkom samorządu terytorialnego i przedsiębiorstwom komunalnym. Prowadzi wiele spraw sądowych o charakterze precedensowym, wytyczających kierunki orzecznictwa w sprawach konkurencji.